برگزاری کارگاه آموزشی طرح واره درمانی در شهرسان ملارد

9 ماه ago

به گزارش روا بط عمومی بهزیستی شهرستان ملارد ، کار گاه آ موز شی طرح واره در ما نی ویژه روا نشنا سان در بهزیستی شهرستان ملارد ا نجام شد .این کارگاه با حضور ۶۵ نفر از دا نشجویان کار شنا سی ارشد و۱۰ نفر از کار شنا سان نیروی ا نتظامی غرب استان تهران ، معاونت پیشگیری شمیرا نا ت ، و دکتر حسن حمید پور ( مدرس ) در اداره بهزیستی شهرستا ن ملارد ا نجام پذیرفت .دکتر حسن حمید پور در این کا رگاه به را هبرد های درما نی شا مل : را هبرد های شنا ختی ،را هبرد های رفتاری ، را بطه درما نی ، تجلی طرح واره ها در ا نتقال ، هیجا نهای ابزاری (اشک تمساح – خشم سلطه گرانه – عصبانیت اخلاقی – خجالت دروغین ) ، هیجا نهای ثا نویه نا ساز گار،هیجا نها ی اولیه ، ثا نویه ا بزاری – آسیب شنا سی هیجا نها – پرسشنا مه های طرح واره -پرسشنا مه طرح واره یا نگ – پرسشنا مه جبران یا نگ – پرداخت .وی دررا بطه با این موضوع اذعان دا شت : طرح واره درمانی یک در مان ابتکاری و تلفیقی است .این روش درمانی مولفه هایی از رویکردهای مختلف ، از جمله نظریه شناختی – رفتاری ، دلبستگی ،روا بط موضوعی ، ساختا رگرایی و روان تحلیلی را در بر گرفته است . طرح واره در ما نی این مولفه هارا در قالب یک مدل مفهومی با یکدیگر یکپارچه ساخته است .وی افزود : طرح واره درمانی برای اختلالات ومشکلات زیر یک درمان مناسب است :اختلالات شخصیت ، افسردگی مزمن ، مشکلات بین فردی ، آسیب دیدگی های دوران کودکی ،اختلالات خوردن ، مشکلات زنا شویی ، جلو گیری از عود سوء مصرف ایشان در پایان اذعان داشت : هدف این روش درمان مشکلاتی ا ست که ریشه عمیق دردوان رشدکودکی و نوجوا نی دارند .شایان ذکر است این کارگاه آ موزشی طی ۲ جلسه ۱۰ ساعته برگزار وبا استقبال خوبی از شرکت کنندگان روبرو شد.

Related Post

thumbnail
hover

زلزله ۴/۲ دهم ریشتری در تهران...

به گزارش خبرگزاری صداوسیما­ به نقل از مرکز لرزه نگاری کشور این زلزله در ساعت...

  • ارسال شده توسط admin
thumbnail
hover

زلزله دوباره تهران و کرج را...

به گزارش تابش کوثر؛ زلزله ۴.۲ ریشتری، ساعت ۵۴ دقیقه و ۳۳ ثانیه بامداد امروز، چ...

  • ارسال شده توسط admin
thumbnail
hover

دست خالی مسئولان برای روز ایمنی...

امروز روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی است. این در حالی است ...

  • ارسال شده توسط admin

ارسال نظر برای ما

دوشنبه, ۲۹ مرداد , ۱۳۹۷ | ۰۰:۳۱:۴۲